DESPRE

Denumire societate

S.C. TRANSCENDENCE SYSTEMS GROUP S.R.L.

Istoric

Suntem o firmă românească cu sediul în Ploiești, înfiinţată în anul 2008, cu acționariat 100% român, ce venim în întâmpinarea necesităților clienților noștri, susținându-i în tot ceea ce doresc să întreprindă din punct de vedere al reușitei Proiectelor Europene și al dezvoltării și optimizării continue, cu o gamă completă de servicii de consultanță, suport și asistență tehnică de specialitate.

Formula de succes Transcendence Systems Group totalizează tot ceea ce ține de consultanța de specialitate privind atragerea fondurilor publice sau a finanțărilor disponibile la nivel european și național, oferirea de soluții informatice integrate, suport și asistență tehnică de specialitate, consultanță în managementul de proiect şi furnizarea de cursuri de formare profesională.

Grație experienței acumulate de-a lungul a numeroase proiecte gestionate cu profesionalism, Transcendence Systems Group își acompaniază clienții spre finalizarea cu succes a proiectelor acestora.

De aceea, compania noastră și-a fixat și are ca obiective permanente:

 • Sprijinirea demersurilor întreprinse de clienții săi pentru a putea să ajungă de la stadiul de idee la punerea acesteia în practică;
 • Identificarea celei mai bune soluții pentru a ajunge la rezultatul dorit;
 • Asistența în definirea și dezvoltarea proceselor, structurilor și rolurilor organizației;
 • Însoțirea pe întreg parcursul realizării acțiunilor legate de proiectul avut;
 • Transmiterea experienței și cunoștințelor pe care le-am acumulat, într-un mod profesionist și accesibil.

Până în prezent, firma a gestionat și implementat cu succes un număr semnificativ de proiecte de anvergură, iar clienții noștri pot caracteriza acest demers ca fiind orientat către un interes cu totul special în ceea ce priveşte urmărirea obiectivului stabilit, cu accent pe așteptările și particularitățile fiecărui tip de proiect.

Domeniu de activitate:

Activități de consultanță pentru afaceri și management (7022)

Competențe

În cadrul companiei activează personal cu experiență, multi-specializat în următoarele domenii:

 • Achiziții publice;
 • Soluții de securitate informatică;
 • Dezvoltarea produselor software;
 • Implementarea sistemelor informatice integrate;
 • Toate etapele managementului de proiect;
 • Managementul programelor / Managementul fondurilor;
 • Planificare financiară / Estimarea și controlul costurilor;
 • Facilitări și negocieri;
 • Dezvoltarea resurselor umane;
 • Conformitate legislativă și regulatorie / Conformare la Bunele Practici Comunitare;
 • Consolidare instituțională, construirea capacității, dezvoltare organizațională, instruire, informare și relații publice.

Produse și servicii

 • Consultanță și asistență tehnică pentru achizițiile publice în toate etapele procesului de achiziții publice;
 • Atragerea finanțărilor disponibile la nivel european și național: facilitarea accesului către fondurile puse la dispoziție de către entitățile europene abilitate, precum și de către cele naționale;
 • Consultanță în informare și publicitate privind proiectele finanțate din instrumente structurale;
 • Sisteme informatice integrate: asistență tehnică în implementarea sistemelor integrate complexe. Astfel, compania asigură servicii complete de analiză, proiectare, dezvoltare, testare, implementare, mentenanță și asistență tehnică pentru sisteme informatice integrate;
 • Consultanță pentru managementul de proiect: Oferirea de asistență și consiliere de specialitate în fiecare etapă a derulării proiectelor:
 • consiliere în perioada de pre-contractare;
 • contractarea şi implementarea proiectului;
 • întocmirea cererilor de rambursare;
 • organizarea procesului de achiziţii şi coordonarea achiziţiilor;
 • monitorizarea respectării cerinţelor de vizibilitate şi publicitate;
 • întocmirea rapoartelor intermediare şi finale
 • monitorizarea îndeplinirii obiectivelor şi controlul proiectului
 • Cursuri de formare profesională, instruire și suport tehnic realizate de către specialiştii noștri cu experienţă şi calificare de formator, management de proiect şi achiziţii publice.