DESPRE

Denumire societate

S.C. IPA S.A. – Societate comercială pentru cercetare, proiectare și producție de echipamente și instalații de automatizare – Sucursala Galați

Istoric

Inființată în 1960 ca Institut de cercetare – proiectare pentru automatizări, IPA SA și-a păstrat până în prezent profilul de bază: cercetare – dezvoltare, proiectare, producție, montaj, service și consultanță de echipamente pi instalații de automatizare și tehnologia informației (IT), în industrie (chimie, petrochimie, metalurgie, materiale de construcție, energetică, construcții de mașini etc.), protecția mediului (control emisii / imisii noxe, monitorizare parametri meteo-hidro), servicii pentru cetățean (informatizare spații publice, control iliminare piste aterizare-decolare, monitorizare parametri seismici, supraveghere comportare baraje hidrotehnice, sisteme de securitate și alarmare incendiu).

IPA SA dezvoltă proiecte de cercetare atât din programe naționale: PNCDI, CEEX, PNII, cât și din programe internaționale H2020, COSME, FP6, FP7, Eureka, Leonardo daVinci, PHARE, etc.

Domeniu de activitate:

Automatizări industriale;

Cercetare – Dezvoltare – Inovare

Servicii de instruire și formare profesională.

Competențe

  • 150 salariați din care 80 au statutul de cercetători științifici.

Produse și servicii

  • Integrator de echipamente și instalații de automatizare;
  • Software de proces;
  • Cercetare – Dezvoltare – Inovare în cadrul programnelor naționale și europene;
  • Servicii pentru creșterea managementului de inovare al firmelor.