DESPRE

Denumire societate

S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L.

Istoric

S.C. EUROPEAN FUNDS INVEST S.R.L. este o companie dinamică, susţinută de o echipă experimentată.

Încă de la înființarea sa, în anul 2010, EUROPEAN FUNDS INVEST s-a dorit să reprezinte transpunerea în practică a obiectivelor ambițioase a unei echipe de specialiști cu experiență.

Având o arie de activitate concentrată, în principal, pe oferirea de servicii de consultanţă și asistență tehnică de specialitate, compania este specializată în conceperea, proiectarea, dezvoltarea, testarea şi implementarea de soluţii şi sisteme informatice, servicii de consultanţă, training şi suport tehnic aferente implementării soluţiilor şi sistemelor informatice integrate.

În scopul implementării cu succes a proiectelor ce îi sunt încredințate, EUROPEAN FUNDS INVEST vine în sprijinul reușitei acestora, cu o gamă completă de servicii de specialitate, livrate la cele mai bune standarde de calitate.

De-a lungul traseului care a asigurat firmei EUROPEAN FUNDS INVEST o poziție de partener demn de încredere, se află numeroase proiecte complexe gestionate cu succes, alături de importanți parteneri.

Profesionalismul, confidențialitatea, dinamismul precum și vasta experiență de lucru a specialiștilor companiei, reprezintă reperele ce recomandă compania pentru serviciile oferite.

În prezent, EUROPEAN FUNDS INVEST combină înalta expertiză tehnică acumulată cu cunoștinte aprofundate în ceea ce privește mediul și procesele de business specifice diferitelor industrii.

Compania are drept obiectiv principal acela de a-și îndruma partenerii de afaceri și clienții pe cel mai bun drum către obținerea rezultatului dorit, oferindu-le suportul necesar, servicii 100% dedicate și soluții personalizate. În acest sens, firma mizează pe potențialul mare de adaptabilitate pe care îl are la cerințele complexe existente și în continuă schimbare. De aceea, flexibilitatea și excelenta pregătire profesională a echipei permit asigurarea unei abordări de succes.

În perspectivă, compania dorește să își consolideze, cu fiecare succes important, poziția pe care o deține, iar evoluția companiei va avea în vedere în continuare, ca absorbția de fonduri europene să reprezinte o prioritate.

Domeniu de activitate:

7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management

Competențe

Cunoștințele și expertiza echipei EUROPEAN FUNDS INVEST, o echipă competentă, responsabilă, creativă și orientată către clienții săi și rezultate, acoperă o gamă largă de domenii, dintre care:

 • Achiziții publice
 • Implementarea sistemelor informatice integrate
 • Dezvoltarea produselor software
 • Management de proiect, management de program, managementul fondurilor
 • Planificare financiară, estimare și control al costurilor, facilitare și negociere
 • Dezvoltarea resurselor umane
 • Conformitate legislativă și regulatorie
 • Conformare la bunele Practici Comunitare
 • Consolidare instituțională, construirea capacității, dezvoltare organizațională, instruire, informare și relații publice.

Produse și servicii

 • Servicii de consultanţă și asistență privind achiziţiile publice;
 • Servicii pentru atragerea finanţărilor disponibile la nivel european şi naţional;
 • Servicii de consultanţă în managementul de proiect;
 • Servicii de consultanţă în informare şi publicitate privind proiectele finanţate din instrumente structurale;
 • Analiză, proiectare, dezvoltare, testare și implementare sisteme informatice integrate;
 • Servicii profesionale de formare profesională, instruire, suport și asistență tehnică;

Serviciile de consultanţă şi asistenţă tehnică sunt oferite în toate etapele procesului de achiziţii publice:

 • Identificarea nevoilor autorităţii contractante;
 • Încadrarea acestora în bugetul autorităţii contractante;
 • Fundamentarea financiară;
 • Întocmirea documentaţiei de atribuire (fişa achiziţiei, caietul de sarcini, formulare, model de contract)
 • Asistenţă în elaborarea clarificărilor
 • Asistenţă în elaborarea punctului de vedere al autorităţii contractante în cazul eventualelor contestaţii;
 • Asistenţă la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii;
 • Consultanţă la semnarea contractului de achizitie publică.

WEBSITE