În cadrul clusterului s-au depus la începutul anului 2016 un număr de 13 proiecte cu componentă de finanţare nerambursabilă, proiecte iniţiate de consorţii de firme care îşi desfăsoară activitatea în cadrul Parcului de Software de la Galati (societăţi naţionale impreună cu start-upuri dezvoltate în incubatorul parcului).